Urodzony w malej wiosce w wojewodztwie podkarpackim. Tymczasowo mieszka w Wielkiej Brytanii.